"สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่เพื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่การสร้างสังคมเป็นสุข” จัดโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สมาคมวิชาการ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคมและสารสนเทศประเทศไทย และสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 8 - 10 พฤษภาคม พ.ศ.2567 ณ โรงแรมทองธารินทร์ โดยมีจุดมุ่งหมายหลักของการจัดงานเพื่อรวบรวมผลงานวิจัย บทความวิชาการ งานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และการพัฒนาเชิงประยุกต์ รวมถึงเพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัย ผู้พัฒนา ผู้ใช้งาน และหน่วยงานต่าง ๆ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการร่วมกัน อีกทั้งสามารถนำผลงานที่ตีพิมพ์ไปพัฒนาต่อยอดในระดับชาติ ระดับสากล และพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ได้ บทความที่ได้รับการคัดเลือกจะได้นำเสนอในงานการประชุมวิชาการ ECTI-CARD 2024 จะได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง ECTI-CARD (ECTI-CARD Proceedings) หรือวารสาร ECTI-CARD ซึ่งสามารถสืบค้นได้จากฐานข้อมูลของสมาคม บทความที่มีคุณภาพและมีคะแนนสูงจากผู้ทรงคุณวุฒิมีสิทธิ์จะได้รับการรับเชิญให้ส่งบทความฉบับเต็ม เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (อยู่ในฐานข้อมูล TCI) โดยผ่านกระบวนการ Peer review อีกครั้ง


Card image cap

กำหนดการ

รายละเอียด

วันสุดท้ายรับบทความ
16 มกราคม 2567
ประกาศผลการพิจารณา
1 มีนาคม 2567
หมดเขตรับบทความฉบับสมบูรณ์
20 มีนาคม 2567
วันสุดท้ายของการลงทะเบียนล่วงหน้า
10 เมษายน 2567
การนำเสนอบทความ
8-10 พฤษภาคม 2567

Card image cap

การส่งบทความ

รายละเอียด

      เป็นบทความเต็มรูปแบบภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ 4-6 หน้ากระดาษ A4 ในรูปแบบมาตรฐาน 2 คอลัมน์ของ IEEE โดยต้องกล่าวถึงที่มาและผลที่ได้รับ รายละเอียดและ/หรือการนำไปใช้งาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งหรือมากกว่า จากกลุ่มต่าง ๆ ที่ได้กำหนดไว้ ขั้นตอนการสมัครและส่งบทความ

Card image cap

สถานที่จัดงานเลี้ยง

รายละเอียด

      โรงแรมชั้นหนึ่งในจังหวัดสุรินทร์ อาคารสูงสง่างาม 12 ชั้น พรั่งพร้อมความสะดวกสบาย ตั้งอยู่บนทำเล หลักแสนสำคัญใจกลางเมืองสุรินทร์ เราสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดไว้คอยบริการลูกค้าทุกท่าน พรั่งพร้อมไปด้วย สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐานโรงแรมระดับ 5 ดาว มีห้องพักมากกว่า 200 ห้อง ประกอบด้วยห้องเอ็กซ์คลูซีฟ สวีท 9 ห้อง ห้องวีไอพี 5 ห้อง ห้องจูเนียร์ สวีท 6 ห้อง และห้องดีลักซ์ 197 ห้อง ทุกห้องล้วนมาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน รวมถึงอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ทีมงานบริการของเราพร้อมจะมอบการบริการเหนือระดับสุดประทับใจให้กับคุณลูกค้าทุกๆท่าน


 • Topic Areas

 • กลุ่มที่ 1  นวัตกรรมและเทคโนโลยีการสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

 • กลุ่มที่ 2  วิศวกรรมและเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรอัจฉริยะ

 • กลุ่มที่ 3  การจัดการพลังงาน และการจัดการอุตสาหกรรม

 • กลุ่มที่ 4  เทคโนโลยีชีวภาพและการแพทย์

 • กลุ่มที่ 5  ระบบควบคุมอัตโนมัติ และหุ่นยนต์

 • กลุ่มที่ 6  เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเรียนการสอนทางไกล

 • กลุ่มที่ 7  หัวข้ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • Special Topics

 • Special Session 1 :  เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

 • Special Session 2 :  วิศวกรรมและเทคโนโลยีอุดสาหกรรมอัจฉริยะ

 • Special Session 3 :  ยานยนต์ไฟฟ้าและรถไฟฟ้าระบบราง

 • Special Session 4 :  อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีไอโอที

 • Special Session 5 :  ปัญญาประดิษฐ์เพื่อระบบการสื่อสารดิจิทัล

 • Special Session 6 :  นวัตกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

 • Special Session 7 :  เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายเพื่อการเฝ้าระวัง ติดตาม และวิเคราะห์

 • Special Session 8 :  งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากงานประจำ


 • Workshops

 • Workshop 1 : มาตรวิทยาและการสอบเทียบเครื่องวัดทางไฟฟ้า รายละเอียด
  ***ผู้เข้าร่วมงาน Workshop 1 สามารถร่วมตอบคำถามชิงเงินรางวัล เงินสดมูลค่ารวม 5,000 บาท และของที่ระลึก***                                                ลงทะเบียนเข้าร่วม

 • Workshop 2 : LAN Security Monitoring Device รายละเอียด
  ***ผู้เข้าร่วมงาน Workshop 2 จำนวน 15 ท่านแรก จะได้รับอุปกรณ์ IoT for Security Monitoring***                                                                           ลงทะเบียนเข้าร่วม


อัตราค่าลงทะเบียนสำหรับการประชุมวิชาการระดับชาติ ECTI-CARD 2024

ลงทะเบียนล่วงหน้า *
ลงทะเบียนปกติ **
Regular *** (บุคคลทั่วไป อาจารย์ และนักวิจัย)
5,500 บาท
6,000 บาท
Regular (บุคคลทั่วไป อาจารย์ และนักวิจัย ที่เป็นสมาชิกสมาคม ECTI) ประเภทสามัญ
5,000 บาท
5,500 บาท
Student **** (นักเรียน นิสิต นักศึกษา)
3,800 บาท
4,300 บาท
Student (นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่เป็นสมาชิกสมาคม ECTI) ประเภทนักศึกษา
3,500 บาท
4,000 บาท
Accompany (ผู้ติดตาม ผู้สนใจที่ไม่ได้เป็นผู้แต่งบทความ)
3,000 บาท
3,500 บาท

* ลงทะเบียนล่วงหน้า :    ลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่  1 เมษายน -  1 พฤษภาคม 2567
** ลงทะเบียนปกติ :    ลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียนระหว่างวันที่  1 เมษายน 2567 - 17 พฤษภาคม 2567
<มีรถบริการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี -โรงแรมที่พักและงานวังนารายณ์มหาราชระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2565>

***เครือข่ายราชภัฏรับส่วนลด 500 บาท/1 บทความ***ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรม


  ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมเพิ่มเติม

"สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่เพื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่การสร้างสังคมเป็นสุข”

“ จัดโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สมาคมวิชาการ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคมและสารสนเทศประเทศไทย และสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 8 -10 พฤษภาคม พ.ศ.2567 ณ โรงแรมทองธารินทร์ โดยมีจุดมุ่งหมายหลักของการจัดงานเพื่อรวบรวมผลงานวิจัย บทความวิชาการ งานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และการพัฒนาเชิงประยุกต์ รวมถึงเพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัย ผู้พัฒนา ผู้ใช้งาน และหน่วยงานต่าง ๆ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการร่วมกัน อีกทั้งสามารถนำผลงานที่ตีพิมพ์ไปพัฒนาต่อยอดในระดับชาติ ระดับสากล และพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ได้